ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

UK: Skupina pro informace v reálném čase (RTIG)

Název projektu  anglickyUK: The Real Time Information Group (RTIG)

Popis projektu
Ve Velké Británii je skupina pro informace v reálném čase komunitní skupinou, která se zaměřuje na veřejnou dopravu. RTIG má široké členství z místních orgánů, provozovatelů veřejné dopravy a dodavatelů systémů. Jejich cílem je podpořit účinné využívání informačních a komunikačních technologií v odvětví veřejné dopravy prostřednictvím rozvoje a šíření norem, specifikací a osvědčených postupů. Společnost RTIG byla založena v roce 2000, konkrétně za účelem vypracování norem a pokynů pro osvědčené postupy pro informace v reálném čase ve Velké Británii. Od té doby staví na této úloze rozšířením své působnosti a pravomocí a nyní působí v řadě oblastí s partnery v jiných členských státech.RTIG je iniciativou Společenství a od vlády Spojeného království nedostává žádné finanční prostředky. Její plány jsou proto řízeny prioritami místní správy a průmyslu. Zákon o autobusových službách v Anglii je klíčovou součástí plánů Spojeného království na splnění závazků vyplývajících z prioritní akce A směrnice o ITS, neboť zajišťuje tvorbu a poskytování relevantních dat. Podrobnosti jsou však stále zpracovávány a role RTIG při vytváření praktického řešení je ještě třeba vyjasnit.

Výsledky:
  • Národní strategie RTIG
  • Průzkum technologií veřejné dopravy
  • RTI a zdravotně postižení cestující
  • Zpráva z obchodní případové studie
  • RTIG se podílela na vývoji servisního rozhraní CEN pro informace v reálném čase (SIRI), přičemž jedním z klíčových zdrojových dokumentů je výměnný protokol RTIG. Ve Velké Británii proběhlo několik významných implementací. RTIG se podílela na diskusích o normě CEN pro identifikaci pevných objektů v osobní dopravě
  • (IFOPT) a rozvoj norem NeTEx.

Prostřednictvím průmyslového fóra řídila RTIG vývoj britského národního profilu IFOPT, který byl použit při plánování cestovních informací olympijských her 2012. Komunikační protokol RTIG pro prioritu autobusů u dopravní signalizace je nyní široce používán (např. v londýnské flotile přes 8 000 autobusů). Tato architektura pro prioritu autobusů je však zpochybněna novějším přístupem, ve kterém centrální server automatizovaného řízení vozidel (AVMS) komunikuje přímo s centrálním serverem řízení městského provozu (UTC). RTIG vyvinula protokoly, které tento novější přístup usnadňují.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU
  • a)
  • b)
Odpovědnost  Nejde o projekt, ale pracovní skupinu s dlouhodobou činností; zodpovídá za své aktivity sama.
Zúčastněné strany RTIG má široké členství z místních orgánů, provozovatelů veřejné dopravy a dodavatelů systémů. Navíc dle předmětu aktivit spolupracuje krátkodobě i s nečlenskými organizacemi nebo firmami.
Financování RTIG je iniciativa Společenství a od vlády Spojeného království nedostává žádné finanční prostředky. Její plány jsou proto řízeny prioritami místní správy a průmyslu.
Harmonogram 2012 - 2018
Kontakt http://www.rtig.org.uk/web/