ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Prioritizace veřejné dopravy ve velkých městských oblastech

Název projektu anglickyPublic transport signal priorities in large urban areas

Popis projektu
Místní a dálková veřejná doprava má ve velkých městských oblastech napříč celým územím jednotnou prioritu. V zemi je 1 500 SSZ dodatečně vybaveno tak, aby poskytovalo preferenci pro veřejnou dopravu.

Cílem projektu je zajistit dobré dopravní spojení a zkrácení jízdních dob. Výsledkem projektu bude vybavení městských oblastí SSZ s prioritizací veřejné dopravy.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast
  • I.
  • II.
Podpoří prioritní akci EU a) 
Odpovědnost  Finská agentura dopravní pro infrastrukturu
Zúčastněné strany Finská agentura pro dopravní infrastrukturu, obce, dopravci
Financování Investiční náklady dosahují cca. 12 mil. EUR ročně v letech 2010 – 2015 (1 500 SSZ).
Provozní náklady cca. 0,25 mil. EUR ročně.
Harmonogram 2010 - 2015