DATEX II – pokračování

Název projektu anglickyDATEX II roll out

Popis projektu
Cílem je zavedení Evropské protokolu pro výměnu dopravních dat. Po počátečním zavádění systému DATEX II (Evropský protokol pro výměnu dopravních dat) jako národního standardu pro poskytování a výměnu provozních údajů mezi třetími stranami se systém nadále uplatňoval jako protokol pro přenos dat i v nových projektech.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU
  • a)
  • b)
  • c)
Odpovědnost  NRA (Národní silniční úřad)
Zúčastněné strany DTTAS (Ministerstvo pro dopravu, turistiku a sport), TII (Dopravní infrastruktura Irska), NTA (Národní dopravní úřad), místní úřady
Harmonogram 2013 - 2014