Upgrade CCTV na zastávce Luas

Název projektu anglickyUpgrade of Luas stop CCTV

Popis projektu
Po úspěšném upgradování analogových kamer na internetový protokol (IP) v pilotním projektu jsou všechny nové kamery poskytované v rámci projektu rozšíření LCC založeny na IP a používají stejnou softwarovou platformu. Probíhá další projekt nahrazení 200 analogových kamer ve stávající síti Luas IP kamerami.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Podpoří prioritní akci EU c)
Odpovědnost  TII