Zlepšení lehké železnice (Luas)

Název projektu anglickyImprovements to Light Rail (Luas) RTPI

Popis projektu
Luas Travel Alert Module je součástí Luas Forecast System, který spravuje data RTPI pro webové stránky a aplikace Luas. Tento modul usnadňuje a automatizuje komunikaci v případě narušení služeb Luas. V roce 2016 byl aktualizován modul Luas Travel Alert, který řídí zprávy vydané prostřednictvím toků aplikací a webů RTPI. Tato aktualizace umožňuje společnosti Luas vydávat zprávy specifické pro platformu v případě přerušení služby. Tím se informace dostupné na webových stránkách a aplikacích dostanou na úroveň zobrazování informací cestujícím na trati. Luas Travel Alert Module umožňuje pracovníkům Luas:
  • Provést změnu zprávy o stavu linky;
  • Provést změnu zprávy o stavu platformy;
  • Zapnutí / vypnutí dat RTPI platformy;
  • Změnit stránku aktualizace webových stránek a
  • Tweetování aktuální informace z @Luas.
Když služby fungují normálně, všechny tyto kanály vysílají pozitivní zprávu. Pokud dojde k přerušení služby, jsou tyto kanály aktualizovány tak, aby vysílaly informační zprávu pro postižené platformy a linku. Tyto zprávy jsou specifické pro jedinečnou situaci přerušení služby.

95 % předpovědí napříč všemi kanály je do 1 minuty od sebe, což je v rámci specifikace návrhu. Předpovědi nového rozšíření LCC budou monitorovány z hlediska přesnosti, jakmile linka na konci roku 2017 vstoupí do osobní dopravy.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  TII
Harmonogram 2013 - 2017
Kontakt https://m.luas.ie/map/