Monitorovací projekt průměrné rychlosti a přepravy nebezpečných nákladů

Název projektu anglickyAverage Speed and Dangerous Goods Vehicle Monitoring Project

Popis projektu
TII udržuje a provozuje Dublinský tunel, který poskytuje přímé silniční spojení mezi Dublinským přístavem a dálniční sítí. Byly nainstalovány dva diskrétní systémy, které usnadňují sledování průměrné rychlosti a monitorují přítomnost vozidel s nebezpečným nákladem v tunelu a typ nebezpečného nákladu.
Monitorování průměrné rychlosti je izolovaný systém, který vydává oznámení o sankcích za přestupky prostřednictvím počítačového systému Garda.
Systém Dangerous Good Vehicle, integrovaný s operačními systémy tunelu, používá CCTV k rozpoznání RZ vozidla a identifikuje úroveň eskalace vyžadovanou v případě nehody.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Podpoří prioritní akci EU c)
Odpovědnost  TII