Správa silničního majetku

Název projektu anglickyRoad Asset Management

Popis projektu
Projekt Road Asset Management byl založen s cílem vyvinout centrální online databázi silničních aktivit ve státě využívajícím GIS. Systém se používá k zaznamenávání plánovaných prací na místní a regionální silniční síti a mobilní aplikace doplňují  sběr dat pro inventarizaci povrchů a hodnocení stavu.

V rámci posledního vydání systému GIS provádějí místní úřady ověřování, aby zajistily, že silniční plán je aktuální z hlediska umístění a zaznamenávání. Tento dataset je nyní propojen s Ordnance Survey z irské základní databáze silniční sítě. Plánované a dokončené zlepšení a údržby  silnic  jsou zaznamenány v systému. Místní úřady také shromažďují informace o zvláštních rychlostních limitech a místech pro značení rychlostních limitů.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Zúčastněné strany DTTAS, LGMA (Local Government Management Agency), místní úřady