Vzdálený monitorovací systém (RMS)

Název projektu anglickyRemote Monitoring System (RMS)

Popis projektu
  • Systémy monitorování na dálku (RMS) byly implementovány v několika městských a venkovských oblastech za účelem sledování stavu řídicích signálů.
  • RMS upozorní dodavatele na závady a údržbu provozních signálů a eskaluje cílový čas k opravě naléhavých poruch (souvisejících s bezpečností).
  • Všechny křižovatky, které jsou součástí UTC systémů, jsou automaticky připojeny k RMS funkčnosti UTC.
  • Mnoho křižovatek, které netvoří součást systému UTC, je připojeno k vyhrazenému systému RMS, přičemž komunikace je poskytována prostřednictvím mobilní komunikace.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Podpoří prioritní akci EU c)
Odpovědnost  DTTAS
Zúčastněné strany Místní úřady