Regionální plánovač cyklotras (Plánovač cyklotras)

Název projektu anglickyRegional Cycle Journey Planner (Cycle Route Planner)

Popis projektu
Tato služba plánování cesty ode dveří ke dveřím je poskytována prostřednictvím internetu a mobilních služeb. Plánovač cyklistických cest obsahuje uživatelské preference ohledně sklonu, přímosti a provozního režimu. Chůze je také zahrnuta. Tento projekt se v případě potřeby integruje do stávající služby informací o cestujících v reálném čase pro plánování cest v reálném čase.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  NTA
Zúčastněné strany NTA
Financování NTA
Harmonogram 2014 - 2017
Kontakt www.journeyplanner.transportforireland.ie/cp