Otevřená data / chytrá města

Název projektu anglickyOPEN DATA / SmartCities

Popis projektu
Tato důležitá iniciativa, v souladu se strategií eGov 2012 a směrnicí o opakovaném použití informací o veřejném sektoru z roku 2003, která je součástí zprávy o pokroku za rok 2014, se v období 2014–2017 nadále rozvíjí a rozšiřuje. Počáteční portál (207 datových sad, 60 dopravců), zaměřený na informace poskytnuté čtyřmi místními úřady a národním dopravním úřadem v oblasti Dublinu, byl doplněn národním otevřeným datovým portálem data.gov.ie (5328 datových souborů, 349 dopravců) a další portály, jako například data.tii.ie (25 datových sad).

Organizace veřejného sektoru zkoumají a katalogizují informace, které shromažďují, aby zvýšily množství údajů, které lze zveřejnit online. Organizace, jako je TII, nyní otevírají portály do svých vlastních datových úložišť, aby publikovaly více datových sad v oblastech jako jsou inteligentní dopravní systémy, bezpečnost na silnicích, lehká železnice, síťové operace a dopravní data.

Místní úřady se aktivně podílejí na otevírání svých údajů, jako například městská rada Cork ve spolupráci s technologickým institutem Cork Institute, poskytovala přístup k údajům v reálném čase o dostupnosti parkování na vícepodlažních parkovištích a Park'n'Ride zařízení. K datům je možné přistupovat přes www.corkparking.ie na chytré bráně Cork Smart Gateway na adrese data.corkcity.ie/dataset/parking. Datové sady jsou sdíleny na několika portálech, což umožňuje snadný přístup k datům.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU
  • a)
  • b)
Odpovědnost  DTTAS
Zúčastněné strany DTTAS, TII, NTA, místní úřady
Harmonogram 2014 - 2017
Kontakt www.Dublinked.ie , data.gov.ie, data.tii.ie, www.corkparking.ie