Informace o cestě v reálném čase

Název projektu anglickyReal-Time Journey Information

Popis projektu
TII a řada místních úřadů uskutečnily řadu samostatných projektů, jejichž cílem bylo shromáždit informace o jízdních časech pro dopravu na PK. Tyto projekty využívají kombinaci technologií ke shromažďování dat a vytváření informací o cestě v reálném čase pro segmenty silniční sítě.

Většina těchto informací je zveřejněna na různých otevřených datových portálech, jako je data.gov.ie, a data v reálném čase jsou poskytována médiím a službám sociálních médií k šíření. Probíhají projekty na propojení kompatibilních systémů s cílem zvýšit granularitu dat a porovnat publikování.

Hlavními technologiemi těchto systémů jsou automatické rozpoznávání poznávacích značek (ANPR) a detektory Bluetooth, které poskytují informace o době jízdy na konkrétních vozidlech. Jiné projekty využívající radarové a vestavné indukční smyčky se používají ke sledování provozních toků v určitých bodech v síti, kde poskytují odhadovanou dobu cesty pro daný segment.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  TII
Zúčastněné strany TII, místní úřady