Zařízení pro monitorování signalizace „červená“

Název projektu anglickyRed traffic signal monitoring equipment

Popis projektu
Společnost TII najala specializovanou společnost Video Content Analytics na vývoji přenosného samostatného kamerového systému CCTV, který je schopen zaznamenat porušení červeného světla a sledovat chování motoristů na křižovatkách Luas. Po úspěšném ukončení pokusu byl systém pořízen v roce 2016. Kamera obsahuje inteligentní videoanalytiku připravenou k rozpoznání vozidel, která porušují signál červeného světla. Všechna porušení jsou zaznamenána pro pozdější analýzu. Instalace je přenosná a napájená z baterií a nevyžaduje připojení k řídicí jednotce silničního provozu, silniční smyčce nebo napájení. Tato kamera CCTV se používá ke shromažďování údajů, které budou identifikovat vysoce rizikové křižovatky a podporovat hodnocení křižovatek pro možná budoucí opatření ke snížení počtu přestupků, včetně budoucích instalací kamer s červeným světlem.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Podpoří prioritní akci EU c)
Odpovědnost  TII