Automat na předprodej cestovních dokladů

Název projektu anglickyTicket Vending Machine and Leap Card Advances

Popis projektu
Probíhající projekt migrace debetních / kreditních plateb u Luas TVM na řešení standardního zabezpečení datových karet (P2PE) a platebních karet (PCI-DSS). Toto řešení zvyšuje bezpečnost zákaznických dat jejich šifrováním na pin pad a dešifrováním v bance. Toto řešení také umožňuje zavedení bezkontaktní platby.

Byl dokončen projekt umožňující zákazníkům Luas platit za parkování v prodejních automatech Luas Ticket. Platba byla dříve provedena na vyhrazených přístrojích Pay by Bay. Tato změna umožnila operátorovi Luas Park a Ride zavést systém ověřování parkování na základě automatického čtení poznávací značky.

Aplikace NTA vydala aplikaci pro Android Smart Phones v projektové části financované společností TII a dalšími irskými dopravními operátory, která zákazníkům umožňuje vzdáleně zkontrolovat zůstatek Leap Card, doplnit Leap Card nebo zakoupit vstupenky online.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  NTA
Zúčastněné strany TII, NTA