Dynamické výstražné a rychlostní značky

Název projektu anglickyDynamic Warning and Speed Activated Speed Signs

Popis projektu
Aby bylo možné lépe řídit provoz v oblastech s vysokou nehodovostí, bylo zavedeno několik systémů poskytujících dynamické varování (včetně školních výstražných značek) a značek aktivovaných rychlostí. Tyto značky sledují rychlost vozidla a zobrazují zprávu řidiči vozidla s uvedením jejho rychlosti nebo dodržování rychlostních limitů. Mnoho značek Speed Activated nyní usnadňuje zaznamenávání čísel vozidel a rychlostí. Tato data jsou bezdrátově sdělena příslušnému orgánu.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Podpoří prioritní akci EU
  • a)
  • b)
  • c)
  • d)
  • e)
  • f)
Odpovědnost  DTTAS
Zúčastněné strany TII, NTA, místní úřady