Zlepšená predikce výkonnosti sítě díky analýze a simulaci založené na datech

Název projektu anglickyImproved network performance prediction through data-driven analytics and simulation
 
Popis projektu
Cílem tohoto projektu je zlepšit schopnost silničních úřadů předpovídat výkonnost sítě v krátkodobém horizontu pomocí analýzy založené na datech a odhadnout dopad automatizovaných vozidel (AV) v dlouhodobých předpovědích.
 
Projekt má dva dílčí projekty:
  • vývoj matematických a empirických modelů založených na datech pro krátkodobé předpovědi dopravy (časový rámec 15-30 minut). Předpověď bude prováděna na úrovni spojů i na úrovni oblastí. Jeho cílem je využít vznikající soubory dat o provozu ke zlepšení provozu sítě.
  • simulovat provoz na dálnicích v Perthu s různými modely chování AV řidičů a různou mírou rozšíření.
 
Hlavními cíli jsou:
 
  • vyvinout matematické a empirické modely pro předpověď krátkodobých charakteristik dopravního proudu pro jednotlivé silniční spoje i širší subregiony. V této fázi budou modely pracovat na základě offline historických dat. Po dalším vývoji však mohou v budoucnu tvořit jádro predikčního systému, který bude informovat provoz sítě v reálném čase, jakmile budou k dispozici všechny živé datové kanály. 
  • prozkoumat pravděpodobnost použití víceúčelových rámcových modelů nebo empirických modelů založených na oblasti k řízení provozu sítě na subregionální úrovni. Tvoří první krok změny paradigmatu od konvenčního provozu zaměřeného na trasy ke strategii řízení na úrovni celé sítě.
  • vyvinout simulační modely pro identifikaci možných dopadů na provoz a plánování dálnic v Perthu v důsledku zavedení AV.


Zařazení projektu:
 
Prioritní oblast I.
Odpovědnost  Main Roads Western Australia
Zúčastněné strany University of Western Australia
Financování Program iMOVE
Kontakt

https://imoveaustralia.com/project/improved-network-performance-prediction-through-data-driven-analytics-simulation/