Měření poptávky po náhradní autobusové dopravě

Název projektu anglickyMeasuring demand for bus replacement services


Popis projektu
Železniční doprava je občas nahrazována autobusovou dopravou z důvodu plánované údržby tratí (plánovaná přerušení) a také z důvodu mimořádných událostí na síti (neplánovaná přerušení). Náklady na náhradní dopravu v případě takových přerušení jsou značné. Využívání náhradní autobusové dopravy cestujícími je však obtížné měřit, protože tyto cesty nemusí být zachyceny pomocí cestovních karet. To vede k riziku nedostatečného nebo nadměrného nákupu náhradních služeb a také k omezené schopnosti reagovat na požadavky sítě v reálném čase.
 
Cílem tohoto projektu je analyzovat a posoudit technologické a implementační možnosti, které povedou k účinným a efektivním službám ve prospěch provozovatelů a cestujících.

 
Zařazení projektu:
 
Prioritní oblast E
Odpovědnost  neuvedeno
Zúčastněné strany neuvedeno
Financování Program iMOVE
Kontakt

https://imoveaustralia.com/project/measuring-demand-bus-replacement-services/