Vozidla pro zásah při nehodě a tlumiče namontované na nákladních vozidlech

Název projektu anglickyIncident response vehicles and truck-mounted attenuators


Popis projektu
Tento projekt poskytne osvědčené postupy při pořizování a používání tlumičů na nákladních vozidlech (TMA) a vozidel pro zásah při nehodách. Pokyny budou zohledňovat a upřednostňovat nejlepší bezpečnostní výsledky pro zúčastněné strany (účastníky zásahů při nehodách a účastníky silničního provozu), konzistentnost postupů napříč členskými agenturami Austroads (v případě potřeby s přihlédnutím k ustanovení o autonomii jurisdikce) a efektivitu z hlediska finančních investic.
 
Cíle projektu
Cílem tohoto výzkumu je poskytnout návod k osvědčeným postupům při pořizování a používání vozidel TMA a vozidel pro řešení mimořádných událostí. Konkrétně je cílem projektu vypracovat komplexní výzkumnou zprávu a vytvořit a zdokumentovat pokyny pro osvědčené postupy pro:
 
  • konstrukci a pořizování vozidel pro reakci na mimořádné události a;
  • používání tlumičů namontovaných na nákladních vozidlech při reakci na mimořádné události.
 
Tyto pokyny budou společně zohledňovat a upřednostňovat nejlepší výsledky v oblasti bezpečnosti pro zúčastněné strany (účastníky zásahů při nehodách a účastníky silničního provozu), konzistentnost postupů napříč členskými agenturami Austroads (v případě potřeby s ohledem na autonomii jurisdikce) a efektivitu z hlediska finančních investic.
 

Zařazení projektu:
Prioritní oblastB  
Odpovědnost  Austroads
Zúčastněné strany Queensland University of Technology
Deakin University
Financování Program iMOVE
Kontakt

https://imoveaustralia.com/project/incident-response-vehicles-and-truck-mounted-attenuators/