Obchodní modely MaaS: Poučení pro provozovatele a regulační orgány

Název projektu anglickyMaaS business models: Lessons for operators and regulators

Popis projektu
Očekává se, že systémy MaaS nabídnou spotřebitelům přístup k různým druhům dopravy a službám, které vlastní a provozují různí poskytovatelé služeb mobility, prostřednictvím integrované digitální platformy pro plánování, rezervace a platby. To potenciálně znamená významné změny ve způsobu, jakým jsou v současnosti nabízeny a placeny dopravní služby v Novém Jižním Walesu a dalších jurisdikcích.
 
Dopravní úřady, jako je například Transport for NSW (TfNSW), jsou vlastníky a správci dopravní infrastruktury a správci smluv o veřejných dopravních službách ve svých jurisdikcích. Tyto orgány budou hrát klíčovou roli při umožňování budoucího rozvoje MaaS, včetně jeho komerčních a smluvních rámců. Proto se tyto orgány snaží rozšířit své znalosti o vznikajících komerčních rámcích a obchodních modelech, které mohou být potřebné k umožnění provozu MaaS.
 
V rámci tohoto projektu bude vypracována zpráva založená na důkazech, která poskytne souhrn očekávaných výsledků MaaS podle různých politických a regulačních scénářů; identifikuje komerční příležitosti pro různé subjekty veřejného a soukromého sektoru v rámci ekosystému MaaS; a doporučí pragmatické kroky pro organizace veřejného sektoru, jako je TfNSW, k umožnění a regulaci MaaS.
 
Cíle projektu
1. Očekávané dopady a požadované výsledky MaaS
 
Na jedné straně by MaaS mohlo vést k potenciálnímu snížení vlastnictví a používání soukromých automobilů, zvýšení návštěvnosti veřejné dopravy a zlepšení mobility a dostupnosti pro všechny. Na druhé straně by MaaS mohlo vést k čistému nárůstu počtu ujetých kilometrů na obyvatele, což by mělo negativní dopad na dopravní kongesce a čisté emise. Univerzity vypracují rámec pro určení pravděpodobných pozitivních a negativních dopadů MaaS. Univerzity posoudí, jaké by měly být žádoucí výsledky MaaS z pohledu veřejnosti, průmyslu a vlády. Odpovědi na tyto otázky budou použity pro rámcová zjištění tohoto projektu.
 
2. Životaschopnost různých obchodních modelů
 
Které obchodní modely mají větší šanci na úspěch a za jakých podmínek? Univerzity budou zkoumat roli vlastnictví a přístupu při poskytování MaaS. Přijmou úspěšní poskytovatelé MaaS modely podobné B2C (business to consumer), kdy poskytovatel MaaS vlastní a interně provozuje různé dopravní služby a spotřebitelům je nabízen přístup k těmto službám? Nebo budou úspěšní poskytovatelé MaaS používat modely podobné P2P (peer to peer), kdy poskytovatel MaaS zprostředkovává přístup k různým dopravním službám, které vlastní a provozují nezávislé agentury?
 
3. Úloha různých aktérů v ekosystému MaaS
 
Jaká by mohla a měla být úloha různých aktérů veřejného a soukromého sektoru ve vznikajícím ekosystému MaaS? Bude MaaS poskytována především prostřednictvím soukromého sektoru, přičemž veřejný sektor bude případně hrát roli zprostředkovatele a regulátora? Nebo bude veřejný sektor hrát při poskytování MaaS aktivnější roli, a to buď prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru, nebo tím, že převezme roli nezávislého poskytovatele? Jak se může lišit úloha veřejného sektoru na různých úrovních místní, státní a federální správy a v městském, regionálním a vzdáleném kontextu? Jaké druhy obchodních a smluvních rámců jsou zapotřebí, aby umožnily integraci různých druhů dopravy a služeb?
 
4. Správa dat
 
Jaké druhy dat jsou zapotřebí k podpoře integrace mezi různými dopravními službami v rámci plánování, rezervací a plateb za cesty? Jak mohou konkrétní regulační, obchodní a smluvní dohody usnadnit sdílení dat? Jak by měla být data uchovávána a spravována? Co lze udělat pro řešení obav souvisejících s kybernetickou bezpečností a ochranou osobních údajů? Mnohé z těchto otázek již zkoumají další subjekty v rámci TfNSW. Zjištění z těchto souvisejících prací budou podkladem pro tuto studii. V případě potřeby budou univerzity provádět další výzkum, aby se zabývaly všemi nevyřešenými otázkami v této oblasti.
 
5. Vliv sociálního a prostorového kontextu na poskytování řešení MaaS
 
Univerzity budou zkoumat roli, kterou hraje širší sociální a prostorový kontext při umožnění poskytování MaaS v různých regionech. Jak se liší životaschopnost MaaS v městských, regionálních a odlehlých oblastech; a do jaké míry může MaaS podpořit a rozšířit stávající dopravní služby v těchto oblastech? Jak se pravděpodobně liší potřeby spotřebitelů v různých demografických skupinách? Jak mohou politické a institucionální rámce podporovat poskytování MaaS v různých jurisdikcích?
 
Zařazení projektu:
Prioritní oblast E
Odpovědnost  Transport for NSW 
Zúčastněné strany University of South Australia
University of Sydney
Financování Program iMOVE
Kontakt

https://imoveaustralia.com/project/maas-business-models/