Simulace předpovědi a odezvy sítě v reálném čase

Název projektu anglickyReal-time network prediction and response simulation


Popis projektu
V rámci tohoto projektu bude v Queenslandu nainstalován pilotní systém Aimsun Live, který bude poskytovat předpovědi v reálném čase na základě simulace a bude předpovídat na 60 minut dopředu. Aktivní a efektivní řízení dopravní sítě vyžaduje schopnost předpovídat její stav v nadcházejících hodinách pro lepší přehled o situaci a mít přístup k možnostem podpory rozhodování. Tato predikce závisí na rozmanitosti a kvalitě dostupných dat v reálném čase pro monitorování sítě a také na využití nejpokročilejších výpočetních metod. Taková zlepšení jsou vyvíjena v rámci samostatné dohody o projektu, zatímco tento konkrétní projekt se zaměřuje na nasazení pilotního operačního systému Aimsun Live pro Queensland, který má sloužit jako základna pro tyto výzkumné a vývojové činnosti a zajistit jejich použitelnost v reálném nasazení.
 
Ve srovnání s běžnými offline modely používanými pro plánování, které jsou obvykle kalibrovány na základě několika málo snímků pořízených v typických dnech a omezených na období dopravní špičky, vyžaduje řešení jako Aimsun Live kalibraci na základě mnohem většího souboru dat, aby zvládlo kvalitní předpověď na 365 dní a 24 hodin. Aby bylo možné dosáhnout přesných předpovědí, je nutné, aby model zachytil přesný obraz strany nabídky (např. existující infrastruktury) a strany poptávky (např. uživatelů, kteří by chtěli cestovat v určitou denní dobu v roce).
 
Pro usnadnění výše uvedené studie dynamického odhadu matice OD, která bude dokončena jako samostatný projekt výzkumu a vývoje, byla společnost Aimsun pověřena instalací pilotního systému Aimsun Live jako zkušebního prostředí pro tuto studii.
 
Program prací bude dodán ve dvou etapách a bude tvořen několika projektovými smlouvami (počet bude stanoven):
 
  • Etapa 1 je pilotní projekt mezi společnostmi Aimsun a TMR.
  • Etapa 2 je projekt výzkumu a vývoje mezi více stranami, které budou potvrzeny.
 
Plánuje se zapojení dalších jurisdikcí do programu, aby byl zajištěn robustnější a ověřený výzkum produktu v prostředí více států. Každá jurisdikce bude mít v případě potřeby pilotní projekt etapy 1 a v ideálním případě budou všechny jurisdikce tvořit součást etapy 2 včetně přidružené místní univerzity pro každé téma výzkumu a vývoje.

Cíle projektu jsou následující:
  • Zajistit a nainstalovat pilotní systém Aimsun Live v Queenslandu na základě stávajícího modelu. Systém bude poskytovat předpovědi v reálném čase na základě simulace pro následujících 60 minut.
  • Predikce založená na simulaci bude aktualizována s frekvencí každých 5 minut.
  • Kvalita předpovědi bude vyhodnocena na konci každé zveřejněné hodinové předpovědi a bude zobrazena pomocí Quality Manageru, modulu pro kontrolu kvality v systému Aimsun Live.

Zařazení projektu:Prioritní oblast
Prioritní oblast I.
Odpovědnost  Department of Transport and Main Roads (Queensland)
Zúčastněné strany QUT
Financování Program iMOVE
Kontakt

https://imoveaustralia.com/project/real-time-network-prediction-and-response-simulation/