Pilotní projekt agregace dat o nákladních zásilkách

Název projektu anglickyFreight consignment data aggregation pilot

Popis projektu
Pilotní projekt agregace dat zkoumá, jak lze využít údaje o nákladní dopravě v průmyslu k informování o prioritách plánování infrastruktury a politiky.
 
Tento projekt je součástí série tří projektů. Další dva projekty jsou:
 
  • Zkouška dat o nákladní dopravě v dodavatelském řetězci
  • Zkouška multimodálního dodavatelského řetězce
 
Cílem těchto dvou souvisejících projektů je prokázat schopnost průmyslu přistupovat k údajům o nákladní dopravě v reálném čase s cílem zlepšit viditelnost nákladní dopravy v dodavatelském řetězci, a tím přispět ke zvýšení produktivity v dodavatelských řetězcích.
 
Data o silniční nákladní dopravě se v minulosti shromažďovala pomocí rozsáhlých výběrových šetření, která jsou nákladná, poměrně málo častá a často se vyznačují značným zpožděním mezi sběrem dat a dostupností výsledků šetření. Kromě toho výběrová šetření sice poskytují spolehlivé informace o trendech na vysoké úrovni, ale často nejsou schopna poskytnout spolehlivé a podrobné informace potřebné pro plánování infrastruktury a investiční rozhodnutí na místní úrovni.
 
Vývoj a nárůst využívání digitálních technologií pro sledování a správu nákladních zásilek a nákladních vozidel nabízí potenciální alternativní zdroj údajů k tradičním metodám sběru založeným na průzkumech.
 
Cíle projektu
Cílem tohoto projektu je využít údaje (údaje o událostech EPCIS, dopravní zprávy EDI atd.) shromážděné prostřednictvím dvou pilotních projektů výměny dat o nákladní dopravě v rámci "dodavatelského řetězce" (uvedených výše) k posouzení proveditelnosti a užitečnosti agregace údajů o událostech/zprávách o nákladní dopravě za účelem získání výstupů, které pomohou informovat o plánování infrastruktury a politice nákladní dopravy.
 
Hlavními cíli pilotního projektu agregace dat o nákladní přepravě jsou:
 
  • Prozkoumat proveditelnost agregace údajů o událostech/zprávách v nákladní dopravě a vytvořit výstupy, které pomohou informovat o plánování infrastruktury a rozvoji politiky nákladní dopravy.
  • Na základě vzorku "surových" údajů o událostech/zprávách o zásilkách vyvinout prototyp metod a systémů pro zpracování, ukládání a transformaci surových údajů do použitelných výstupů.
  • Posoudit proveditelnost a užitečnost různých metod sběru/sdílení dat, včetně metod extrakce dat mezi stroji (např. na bázi API), od zúčastněných organizací.
  • Určit minimální společné datové prvky, formáty a standardy, které napomohou sdílení dat.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Odpovědnost  Department of Infrastructure, Transport, Regional Development and Communications (DITRDC)
Zúčastněné strany Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics (BITRE)
Financování Program iMOVE
Kontakt

https://imoveaustralia.com/project/freight-consignment-data-aggregation-pilot/