Studie požadavků na data o nákladní dopravě

Název projektu anglickyFreight data requirements study

Popis projektu
 
Tato studie požadavků na údaje o nákladní dopravě určí a vyjádří požadavky na údaje široké škály zúčastněných stran v odvětví nákladní dopravy a dodavatelského řetězce. Určí požadavky, které lze uspokojit ze stávajících informačních zdrojů, a požadavky, které by vyžadovaly nová data a nové postupy sběru. Bude se také snažit zjistit, za jakých okolností by byly společnosti ochotny sdílet data.
 
Kromě toho tato studie prozkoumá, jak by se tento soubor dat mohl uchovávat, analyzovat a šířit, aby se podpořilo rozhodování v tomto odvětví.
 
Zprávu projektu ke stažení naleznete zde.
 
 
Zařazení projektu:
 
Prioritní oblast II.
Odpovědnost  Department of Infrastructure, Regional Development and Cities (DIRDC)
Zúčastněné strany Australian Road Research Board (ARRB)
Deakin University
University of New South Wales
University of Queensland 
Financování Program iMOVE
Kontakt

https://imoveaustralia.com/project/freight-data-requirements-study/