Provozní test C-ITS pro 500 vozidel CAVI

Název projektu anglickyCAVI 500-vehicle C-ITS Field Operational Test
 
Popis projektu
Jaké technologie budou testovány?
  • Upozornění na odbočování zranitelných účastníků silničního provozu (V2I) - upozorňuje řidiče na chodce nebo cyklisty přecházející na blížící se křižovatce.
  • Pokročilé varování před jízdou na červenou (V2I) - upozorňuje řidiče, pokud je pravděpodobné, že projedou na červenou, pokud nezabrzdí.
  • Varování před pracemi na silnici (V2I) - upozorňuje řidiče na blížící se práce na silnici a dává jim čas zpomalit nebo změnit jízdní pruh.
  • Upozornění na rychlost ve vozidle (V2I) - poskytuje řidičům informace o aktivních, statických nebo proměnlivých omezeních rychlosti. Upozorní je na překročení rychlostního limitu.
  • Upozornění na kolonu (dálnice) (V2I) - poskytuje řidičům informace o blížící se koloně.
  • Varování před nebezpečím na silnici (V2I) - upozorňuje řidiče na blížící se nebezpečí, jako je voda na silnici, uzavírka silnice nebo havárie.
 
Přínosy projektu
Tento výzkum bude prováděn v rámci pilotního projektu Queensland Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS), který je v současné době největším australským testováním kooperativních vozidel a infrastruktury na silnicích. Poskytne základní soubor údajů pro vytvoření standardizované metodiky analýzy a vyhodnocení přínosů systému C-ITS pro bezpečnost.

Zařazení projektu:
 
Prioritní oblast II.
Odpovědnost  Queensland Department of Transport and Main Roads
Zúčastněné strany Queensland University of Technology
Financování Program iMOVE
Kontakt

https://imoveaustralia.com/project/cavi-500-vehicle-c-its-connected-vehicle-test/