Využití dat pro lepší řízení dopravy a spolehlivost cest

Název projektu anglickyData use for improved transport management and journey reliability

Popis projektu
V současné době je doprava řízena pomocí souboru provozních režimů založených na technologiích, chování uživatelů, nabídce služeb a přístupech k řízení, které existují již řadu let. Aby bylo možné lépe pochopit, jak dopravní síť funguje v reálném čase, a určit skutečné dopady vyplývající ze změn provozních režimů, je třeba zvýšit podrobnost i přesnost současných monitorovacích údajů. Klíčovou roli při poskytování těchto podrobnějších provozních informací budou hrát nově vznikající technologie, jako je připojení prostřednictvím vyhrazených komunikací krátkého dosahu (DSRC).
 
Cílem tohoto projektu iMOVE je pochopit, jak využít data k lepšímu monitorování, a tím poskytnout lepší situační povědomí těm, kteří mají za úkol řídit síť v propojeném prostředí. S využitím dat dostupných z monitorování aktuálního stavu dopravní sítě v kombinaci s historickými údaji bude možné zajistit lepší prediktivní modelování přetížení, které lépe podpoří provozní režimy a zásahy do sítě, zejména při jejím narušení.
 
Díky využití infrastruktury a architektury, která již byla vytvořena v rámci systému AIMES, bude mít projekt přístup k velkému množství podrobných údajů zahrnujících více druhů dopravy v reálném prostředí. Tyto datové soubory budou kombinovány s dalšími interními a externími zdroji dat z celého portfolia dopravních služeb a vyhodnoceny s cílem určit jejich přidanou hodnotu a využití při poskytování situačního povědomí a umožnění předvídání nadcházejících událostí v síti (např. přetížení). Budou vyvinuty pokročilé algoritmy a soubor provozních režimů/intervencí v síti s cílem zlepšit řízení dopravní sítě.
 
Tyto aktualizované/nové strategie řízení (např. upřednostňování dopravních režimů, dynamická změna časování dopravních signálů a zpomalení příjezdu vozidel ke křižovatce za účelem snížení znečištění) budou následně testovány a vyhodnoceny v systému AIMES a případně dále zdokonaleny. Vzhledem k tomu, že při změnách provozních režimů je klíčovým zájmem bezpečnost, budou všechny typy uživatelů sítě průběžně vyhodnocovány, aby se zajistilo, že nedojde ke škodlivému dopadu na bezpečnost.
 
Projekt rovněž využije dodatečné údaje z plánovaného zavedení propojených vozidel v rámci systému AIMES, aby pochopil jejich dopad a jak dále aktualizovat stávající provozní režimy, aby se co nejlépe přizpůsobily této technologii bezpečným a efektivním způsobem.


Zařazení projektu:
 
Prioritní oblast I.
Odpovědnost  Cubic Transportation Systems
Zúčastněné strany University of Melbourne
VicRoads
Transport for Victoria
Transport Accident Commission
Financování Program iMOVE
Kontakt

https://imoveaustralia.com/project/data-use-for-improved-transport-management-and-journey-reliability/