ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Automat na předprodej cestovních dokladů

Název projektu anglickyTicket Vending Machine and Leap Card Advances

Popis projektu
Probíhající projekt migrace debetních / kreditních plateb u Luas TVM na řešení standardního zabezpečení datových karet (P2PE) a platebních karet (PCI-DSS). Toto řešení zvyšuje bezpečnost zákaznických dat jejich šifrováním na pin pad a dešifrováním v bance. Toto řešení také umožňuje zavedení bezkontaktní platby.

Byl dokončen projekt umožňující zákazníkům Luas platit za parkování v prodejních automatech Luas Ticket. Platba byla dříve provedena na vyhrazených přístrojích Pay by Bay. Tato změna umožnila operátorovi Luas Park a Ride zavést systém ověřování parkování na základě automatického čtení poznávací značky.

Aplikace NTA vydala aplikaci pro Android Smart Phones v projektové části financované společností TII a dalšími irskými dopravními operátory, která zákazníkům umožňuje vzdáleně zkontrolovat zůstatek Leap Card, doplnit Leap Card nebo zakoupit vstupenky online.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  NTA
Zúčastněné strany TII, NTA