ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Metoda optimalizované dostupnosti dat o PK ve vztahu k ITS

Název projektu německyVerfahren zur optimierten Zugänglichkeit von kartenrelevanten Straßendaten für IVS 

Popis projektu
Aktuální a kompletní data o silniční infrastruktuře (jako jsou síťová data, objekty, dopravní značení) a zařízení, jako jsou značky) jsou důležitou databází IVS v Německu. Shromažďování a údržba těchto údajů, jakož i zejména ustanovení o ITS, musí být navrženo tak, aby byly k dispozici všechny příslušné informace v požadovaných standardizovaných datových strukturách a požadované kvalitě a mohly být poskytnuty přes jasně definované, standardizované a co nejjednodušší procesy. Geografické údaje o silniční síti jsou pro ITS snadno přístupné a jsou poskytovány v jednotných a interoperabilních formátech. Geografické data o silniční síti jsou vždy aktuální s ohledem na změny a mohou být použita interoperabilitně.

Výsledky projektu jsou:
  • Doporučení týkající se poskytování statických dat o silniční síti ve formátu OKSTRA
  • Technická koncepce pro poskytování statických dat o silniční síti ve formátu OKSTRA prostřednictvím MDM
  • Rozšiřující / adaptační potřeby formátu OKSTRA, odpovídající zadání na změnu OKSTRA bylo vypsáno v červenci 2016. Zpracování probíhá za účasti odborníků.
  • Doporučení pro testování OpenLR v kontextu statických dat o silniční síti (na základě údajů ze sítě integrace silnic)


Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU b)
Odpovědnost  Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 
Harmonogram 2017