Další rozvoj řízení pracovních zón

Název projektu německyWeiterentwicklung des Arbeitsstellenmanagements 

Popis projektu
Přestože většina účastníků silničního provozu považuje stavební práce za překážku, jsou nevyhnutelné pro zachování a zlepšení stavu silniční infrastruktury. Tento konflikt cílů zhoršuje skutečnost, že doposud se poptávka po dopravě zvýšila více, než rozšiřování dopravních tras potřebných k uspokojení poptávky a celková míra potřeb pro údržbu neustále stoupá. Proto je nutné stále více organizovat, automatizovat a optimalizovat proces plánování uzavírek, s přihlédnutím k dopadu na dopravu a ekonomické efektivitě prací. Zvláště u dlouhodobých uzavírek to vyžaduje spolupráci mnoha zúčastněných institucí. Za schválení silničních prací odpovídají silniční a dopravní orgány (tj. místní úřady). Aby bylo zajištěno plánování dlouhodobých uzavírek (tzv. VAS) s přihlédnutím k provozu, bude BMVI dále rozvíjet v rámci stavebního plánování komplexní monitorování. Základem je vypracování standardizovaného postupu hodnocení dopadu uzavírek na dopravu.

Pracovní zóny by měly být prováděny takovým způsobem, aby byly minimalizovány výpadky nebo ztráty času účastníků silničního provozu. Existuje bezproblémová informační síť všech aktérů zapojených do realizace pracovních zón. Bylo by možné dosáhnout toho, aby byla zajištěna koordinace mezioborových řízení pracovních zón včetně účinného provádění všech souvisejících procesů.

Výzkumné projekty zahrnuté v projektu Traffic Analysis System částečně přispívají k rozvoji procesu založenému na informačních technologiích pro hodnocení stavebních a provozních scénářů. V průběhu výzkumného projektu FE 01.0174 "Postup pro hodnocení dopravního proudu na dálnicích jako celoroční analýza pro různé mezní podmínky" byl vyvinut postup hodnocení systému dopravní analýzy. Závěrečná zpráva byla k dispozici od konce roku 2014 a projekt byl dokončen. FE 01.0176 "Tok dopravy a bezpečnost provozu na dálnicích v různých ohraničujících podmínkách" má stanovit kapacity a bezpečnostní charakteristiky v zaměstnání, je k dispozici závěrečná zpráva.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci EU
  • b)
  • c)
Odpovědnost  Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)