Telematické parkování NV jako součást informačních služeb pro bezpečné parkování NV a jiných užitkových vozidel

Název projektu německyTelematisches Lkw-Parken im Rahmen der Informationsdienste für sichere Parkplätze für Lastkraftwagen und andere gewerbliche Fahrzeuge 

Popis projektu
V systému inteligentního parkování pro NV jsou instalovány detekční systémy na vjezdech a výjezdech na parkovištích nebo čerpacích stanicích na dálnicích, které automaticky detekují vjezd a výjezd NV a vypočítávají počet volných parkovacích míst. Získané informace budou k dispozici na internetovém portálu Marketplace Data Marketplace (MDM) pro zúčastněné třetí strany. První aplikace pro chytré telefony a webové stránky s informacemi o obsazenosti parkovacích ploch již byly vyvinuty. Řidiči NV mohou získat přístup k těmto informacím v reálném čase prostřednictvím inteligentních aplikací, např. v aplikaci v chytrém telefonu přímo ve svém vozidle. To umožňuje řidičům naplánovat své trasy a zákonem předepsané přestávky předvídatelným a efektivním způsobem. Tímto způsobem je možné optimálně využít dostupná parkovací místa, omezit úzká místa a přetížení kapacit a zvýšit bezpečnost silničního provozu.

Cíle
 • Poskytování informačních služeb o obsazení parkovacích míst pro nákladní automobily
 • Lepší informace pro uživatele
 • Lepší rozložení požadavků na parkování nákladních automobilů, a tím i lepší využití stávající infrastruktury
 • Omezení hledání parkovacích míst
 • Systém digitálního parkování může optimalizovat využití stávajících parkovacích míst, omezit překážky a přetížení kapacity a zvýšit bezpečnost silničního provozu.

Na dálnici A9 mezi Mnichovem a Norimberkem je 21 odpočívek vybavováno dynamickým systémem parkování. Dynamické údaje o využití jsou k dispozici následně:
 • Služba TMC dopravní informační kanceláře Bavorska
 • Dopravní informační portál www.bayerninfo.de na internetu
 • Mobilní aplikace pro mobilní operační systémy iOS a Android pomocí aplikace Bayerninfo Maps
 • Informační místa na různých zastávkách po pilotní trati (TR Feucht Ost a Západ, stejně jako Köschinger Forst Ost)
 • Jako rozhraní externích poskytovatelů služeb je MDM provozován prostřednictvím německého profilu DATEX II.
Spolkové státy Porýní-Falc a Severní Porýní-Vestfálsko také plánují vybavit odpočívky systémem parkování. Na A 61 v Porýní-Falcku bude připraveno 20 odpočívek.
Statická data o parkovacích místech na dálnici byla poprvé zveřejněna koncem roku 2015 na MDM a evropském přístupovém bodě. V současné době se pro tyto údaje vyvíjí jednotný nástroj pro jejich sběr.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Podpoří prioritní akci EU
 • e)
 • f)
Odpovědnost  Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 
Financování Pro implementaci opatření mají federální státní silniční úřady každoroční federální rozpočet ve výši 50 milionů EUR.
Harmonogram Do konce roku 2017 by měl být k dispozici jednotný nástroj pro sběr a zveřejňování dostupných informací.
Kontakt www.bayerninfo.de