Zavedení eCall

Název projektu německyEinführung eCall 

Popis projektu
eCall (tísňové volání nebo automatické tísňové volání) je systém, který bude automaticky přesměrován v případě vážné autonehody snímačem v airbagu na nouzové volání přes mobilní sítě prostřednictvím celoevropského čísla 112 na místně příslušné číslo tísňové volání. Kromě toho je možné ruční spouštění. Při spuštění eCall se přenáší takzvaný minimální záznam dat, který mj. obsahuje údaje o poloze vozidla. Navíc je mezi vozidlem a tísňovým volacím bodem vytvořeno verbální spojení. Potřebná záchranná opatření mohou být zahájena mnohem rychleji, než kdyby byly nouzové služby upozorněny konvenčními prostředky. Kromě toho může systém nouzového volání v budoucnu okamžitě pomoci, i když např. v důsledku zranění cestujících ve vozidle nemůže dojít k hlasovému spojení. Vytvoření tohoto systému vyžaduje kromě vhodné přípravy mobilních sítí, aby vozidlo disponovalo palubním zařízením pro automatické zapnutí tísňového volání. Konkrétně to vyžaduje "spící SIM kartu", která je při běžném provozu vypnutá a je aktivována iniciováním airbagu nebo manuálně ovladačem. Navíc orgány odpovědné za organizaci záchranných služeb státní správy a samosprávy je třeba vybavit příslušnou technologií, aby bylo možné odpovědět na volání, které spouští zařízení eCall na palubě vozidla a přečíst minimální soubor dat.

Spolková země Dolní Sasko (Ministerstvo hospodářství, práce a dopravy) je koordinátorem projektu I_HeERO v Německu. Projekt podporovaný v rámci INEA (Innovation and Networks Executive Agency), financovaného projektu zajišťuje VYBAVENÍ 253 záchranných center (center tísňového volání) v Německu, aby byly splněny požadavky pro eCall.

Rámcové podmínky tzv. TPS eCall (Third Party Services - integrovaná vlastní služba automobilky) ještě nejsou v Německu definitivně stanoveny, protože  přijetí tohoto TPS-eCall nařízením v přenesené pravomoci (EU) 305/2013 není povinné. V současné době neexistují žádné poptávky od výrobců automobilů nebo jiných, které vyžadují další činnost. Jako první krok a jako základ pro posouzení shody poskytovatelů služeb TPS eCall byla nejdříve vytvořena kritéria plnění.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Podpoří prioritní akci EU d)
Odpovědnost  Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI
Financování Pro implementaci opatření mají federální státní silniční úřady každoroční federální rozpočet ve výši 50 milionů EUR.
Harmonogram V současné době se aktivity zaměřují na včasnou modernizaci záchranných center s přihlédnutím k na individuální řešení.