Zavedení systému řízení kvality pro shromažďování a další zpracování dat pro ITS-služby

Název projektu německyAufbau eines Qualitätsmanagementsystems für die Erfassung und Weiterverarbeitung von Daten für IVS-Dienste 

Popis projektu
Komplexní přístup k systému řízení kvality, který zahrnuje všechny kroky řetězce zpracování ITS-dat, dosud neexistuje. Jsou definovány pro zajištění kvality dopravních dat pro provozování požadavků VBA na zařízení na sběr dat, jakož i zkušební postupy pro analýzu kvality dat. Technické zabezpečení dotčeného vybavení (např. VBA, NBA) je z velké části zajištěno. V řídicích centrech se zaznamenávají poruchy a je iniciována jejich náprava. Ovšem převážně je sledována pouze technická dostupnost systémů nebo jejich komponent (například selhání detekčních zařízení). Na druhou stranu v současné době neexistuje komplexní přehled shromážděných dat a vytvořených informací (jako základ pro ITS).

Různé technické normy a vývoje stávajících a nových ITS-systémů vedou k dalekosáhlému zásobování komplexních skupin ITS, které mají být zpracovány v integrovaném konceptu řízení kvality. Průvodce komplexním sběrem dat a událostí relevantních pro provoz (opatření 1.1) definuje požadavky na kvalitu dat. Zde popsané opatření stanoví nezbytné praktické kroky potřebné k zajištění trvalého plnění těchto požadavků na kvalitu.

V koncepci komplexního řízení kvality jsou integrovány všechny kroky řetězce zpracování ITS-dat, např. sběr, analýza, interpretace a distribuce. Řada stávajících a převážně sektorově definovaných definic řízení kvality je do tohoto přístupu začleněna. Dokonce i v případě, že se zaměřuje zpočátku na silniční dopravu, měly by být v integrovaném konceptu řízení kvality poskytována rozhraní pro pozdější komplexní zvážení všech druhů dopravy.

Výsledky projektu jsou:
  • Definice kritérií kvality a parametrů kvality pro každé kritérium kvality pro případy "Informace o pracovních zónách" a "Informace o cestovních časech "
  • Příklad ověření případu pro případy "Informace o pracovních zónách"
  • Průvodce systému řízení kvality organizačních jednotek, které shromažďují, zpracovávají a poskytují informace o ITS-službách
  • Obecné organizační požadavky na management s ohledem na zřízení a udržování systému řízení kvality
  • Definice technických požadavků
  • Popis způsobu, jakým může organizační jednotka nastavit systém řízení kvality na základě těchto specifikací

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU
  • a)
  • b)
Odpovědnost  Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 
Harmonogram Ukončení projektu FE 03.0505 / 2012 / IRB v říjnu 2016.
Zahájení projektu FE 01.0187 / 2015 / CRB v dubnu 2017
Probíhá průběžná koordinace realizace s grémii.
Zveřejnění dokumentu FGSV o řízení jakosti se očekává do konce roku 2017.