Vypracování referenční ITS-architektury pro mezioborové řízení dopravy

Název projektu německyEntwicklung einer IVS-Referenzarchitektur für zuständigkeitsübergreifendes Verkehrsmanagement 

Popis projektu
Výchozím bodem je vývoj příkladných a perspektivních scénářů mezioborového řízení dopravy, které mají přidanou hodnotu k již existující skutečnosti. Tyto příklady budou prezentovány pomocí hodnotové sítě, která představuje role a informační vztahy mezi nimi tak, že zdůrazňuje význam úrovní rámcové architektury ITS.

Postup
  • Na základě budoucích scénářů jsou identifikovány klíčové role, které se vyznačují dalekosáhlou přenositelností.
  • Jsou popsány charakteristiky klíčových rolí se zaměřením na interaktivní vzájemnou korelaci v hodnotové síti.
  • Požadavky na informace jsou určeny pro klíčové role. Výsledkem jsou mezery v informacích, který jsou odůvodněny v hodnotové síti.
  • Následuje analýza příčin mezer v informacích. 
  • Stanovení stavu techniky s ohledem na relevantní informační modely / ontologické modely a jejich vyhodnocení a z nich vyvozené důsledky pro aplikace v referenční architektuře.
  • Rozvoj interakčních vzorů pro klíčové role, s přihlédnutím k mezioborové spolupráci a souvisejícím požadavkům.
  • Popis ITS-reference IVS a procesního modelu, který je v kombinaci vhodný pro srozumitelné navrhování a posuzování požadavků na mezioborové řízení dopravy pro všechny zúčastněné strany.
  • Specifikace konkrétního řešení prostřednictvím opatření pro zadávání veřejných zakázek by měla být podpořena z výsledků aplikací procesního modelu.

Byla zavedena celostátně závazná "referenční architektura ITS pro mezioborové řízení dopravy“. Slouží jako základ pro harmonizaci suverénních služeb řízení provozu ITS z hlediska interoperability, kontinuity, používání a vnímání uživateli silnic a jejich hodnocení. Je to model regionální a nadregionální kooperace a spolupráce mezi státními provozovateli silnic a poskytovateli služeb (země-země, město-země, město-město) a formuluje požadavky na architekturu mezioborového řízení dopravy z německé perspektivy. Vychází z existujících referenčních architektur ITS, popř. architektur skutečných, funkčních a osvědčených ITS-řešení. Jsou zohledněny požadavky na služby řízení dopravy pomocí ITS napříč spolkovými zeměmi.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  OCA – Open Traffic Systems City Association 
LISA – Länderübergreifende Initiative für Strategische Anwendungen im Verkehrsmanagement auf Verkehrskorridoren („Inciativa pro strategické aplikace v řízení dopravy na dopravních koridorech napříč spolkovými zeměmi“)
Harmonogram 2017 - 2020
Kontakt