Zpracování nadřazeného intermodálního ITS-modelu

Název projektu německyErarbeitung eines übergeordneten intermodalen IVS-Leitbildes 

Popis projektu
Národní ITS-model formuluje jasně strukturovaný, nadřazený, dlouhodobý politický cíl, pokud jde o využití ITS, který bere v úvahu zájmy zainteresovaných stran a zapojených uživatelů. Pracovní skupina, která byla vytvořena v souvislosti s Radou pro  ITS, vypracovala za účasti Ministerstva první návrh intermodálního ITS-modelu pro Radu pro ITS, který byl následně všemi členy komentován, doplněn a pozměněn. Možnost diskuse o modelu vyústila v prezentacích na pravidelných zasedáních Rady pro ITS, naposledy na jejím 11. zasedání v květnu 2017. Konečná verze byla přijata, následně se byla tato verze převedena na intermodální ITS-model BMVI. Musí být zajištěn pravidelný progres ITS-modelu. Je třeba zohlednit jednotlivé druhy dopravy.

Intermodální ITS-model slouží jako základní orientace pro všechny aktéry. ITS-model má být  zaveden jako dlouhodobý rámec pro posílení bezpečnosti akce a investic pro zúčastněné subjekty.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 
Harmonogram Převedení intermodálního ITS-modelu, které vypracovala Rada pro ITS do Intermodálního ITS-modelu Spolkového ministerstva dopravy (BMVI / federální vláda) a tedy do akčního plánu IVS pro silnice, se uskuteční v dalším kroku.