Průvodce komplexním sběrem dat a událostí relevantních pro provoz

Název projektu německyLeitfaden zur flächendeckenden Erfassung verkehrsrelevanter Daten und Ereignisse 

Popis projektu
V rámci projektu je vyvinut průvodce, který poskytne základ pro shromažďování a získávání dynamických dopravních celoplošných dat napříč všemi odpovědnými organizacemi a s ohledem na veškeré možnosti jejich sběru. Cílem průvodce je podporovat osoby s rozhodovací pravomocí v příslušných silničních úřadech při výběru technologie nebo konceptu zadávání veřejných zakázek pro údaje týkající se dopravy. Cílem tohoto průvodce je také poskytnout doporučení pro rozhodnutí investovat do detekce, popř. sběru dat. Všechny potřebné informace týkající se provozu jsou k dispozici v požadované kvalitě a jsou získány ekonomicky nejvýhodnějším způsobem. Rozsah, typ a kvalita požadovaných údajů, jakož i alternativní možnosti získávání dat („make or buy“) lze určit pomocí vhodných technologií.

Předběžný obsah pokynů je do značné míry dokončen. Výsledky jsou k dispozici pro následující témata:
  • Analýza literatury a přehled o praxi
  • Vytvoření konceptu průvodce
  • Vypracování požadavků na základě informační potřeby
  • Analýza dostupných zdrojů dat a technologií o zjišťování stavu dopravy
  • Stanovení mezních podmínek pro sběr, popř. pořízení dat
  • Vypracování postupu hodnocení stávající informací k identifikaci nedostatků při sběru dat
  • Zkušební metodika pro splnění požadavků na kvalitu
  • Vývoj variant pro koncepty
  • Vypracování hodnotícího postupu pro nové koncepty

Byla připravena první verze průvodce na základě těchto poznatků. Nicméně praktická zkouška, která prokazuje použitelnost a přínos pro potenciální uživatele, je dosud nevyřešena. Za tímto účelem se připravuje další projekt.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU b)
Odpovědnost  Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) 
Harmonogram 2015 - 2019