Bezpečnostně relevantní dopravní informace pro koncového uživatele bez poplatku

Název projektu německySicherheitsrelevante Verkehrsinformationen ohne zusätzliches Entgelt für den Endnutzer 

Popis projektu
Zavedení národní implementační platformy se zástupci spolkových zemí, provozovatelů rozhlasových stanic, poskytovatelů služeb a automobilových klubů v červnu 2013. Činnosti implementační platformy:
  • Sladění Nařízení 886/2013 se "směrnicí o silniční bezpečnosti" (RVWD),
  • Identifikace dodatečných vnitrostátních regulačních potřeb,
  • Vypracování dalších definic, identifikace nejednoznačností / koncepčních nejistot v německé verzi Nařízení 886/2013,
  • Zřízení vnitrostátního orgánu pro posuzování shody,
  • Definování národního přístupového místa pro výměnu dat.

Provádění Nařízení Komise (EU) č. 886/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40 / EU, pokud jde o "Údaje a postupy pro případné poskytování minimální úrovně informací o bezpečnosti silničního provozu příslušných dopravních informací pro uživatele ".

Spolkový sněm (Bundestag) se rozhodl změnit zákon o inteligentních dopravních systémech (IVS-G)
Spolková rada nevznesla žádné námitky. Změna zákona IVS-G byla oznámena 24. 07. 2017. Změny byly provedeny v rámci evropského práva (Nařízení k směrnici 2010/40 / EU). 

Poté je plánováno vytvoření "Národního místa", aby byla přezkoumána data o silniční dopravě a cestování poskytnutá poskytovateli vzhledme  k  Nařízení. Zřízením NAP byl pověřen BASt. V Německu přebírá tržiště mobilních dat  (MDM) funkci vnitrostátního přístupového místa bodu ve smyslu předpisů EU. MDM, provozovaný rovněž společností BASt, je internetový portál obsahující informace o dostupných dopravních informacích v reálném čase a o dopravních informacích týkajících se bezpečnosti stejně jako informace o telematickém parkování kamionů.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU c)
Odpovědnost  Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 
Harmonogram Je plánováno postupné napojení dopravních centrál s dostupnými daty podle delegovaných nařízení na "národní přístupový bod".  Navíc je třeba upravit právní předpisy při zohlednění nových požadavků (např. privátní poskytovatelé dat). V současné době přezkoumávána aktualizace rámcové směrnice politiky pro Služba dopravního varování (RVWD).