Zpracování nadřazeného intermodálního ITS-modelu II

Název projektu německyEntwicklung einer IVS-Rahmenarchitektur Straße 

Popis projektu
Rámcová architektura ITS poskytuje implementační rámec pro implementaci strategie ITS popř. ITS-modelu. Rámcová architektura ITS stanovuje základní definice pojmů, standardů, mechanismů a technologií, které jsou nutné k zajištění interoperability distribuovaných aplikací a komponent. Rámcová architektura ITS také definuje organizační princip, procesy a formy organizace v oblasti designu. Byla zavedena celostátně závazná rámcová architektura ITS, která bude sloužit jako základ pro harmonizované zavádění a využívání ITS. Stávající ITS jsou zohledněny za prvky rámcové architektury ITS.

Předběžné úvahy o vývoji silniční rámcové architektury ITS a koncepce vhodného postupujiž byly provedeny. Byla vytvořena národní projektová skupina "Rámcová architektura ITS ", která má podporovat vývoj, zavedení a údržbu rámcové architektury. Účastníci projektové skupiny pokrývají všechny zájmové skupiny, neboť to je nezbytné pro pozdější konsensus. Prvními výsledky jsou definice cílů, které je třeba dosáhnout rámcovou architekturou, stejně jako vytvoření jednotného chápání pojmu "rámcová architektura".

Byla definována metoda pro navrhování rámcové architektury (přizpůsobená ke zvláštním podmínkám ITS metodice TOGAF). Předmětem je vývoj a implementace rámcové architektury ITS v Německu. Je také vyvíjen proces údržby architektury.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt)
Harmonogram
  • Začátek roku 2014: vytvoření projektové skupiny " Rámcová architektura ITS 
  • Konec roku 2014: Široké porozumění pojmu architektury a stanovení metod, zadání realizace
  • Polovina roku 2017: První verze rámcové architektury IVS byla dokončena a projednána formou workshopu odbornou veřejností. Zpráva o implementaci architektury
  • Polovina roku 2018: První verze rámcové architektury a koncept architektury je k dispozici.
  • 2020: Rámcová architektura ITS bude plně zavedena 
  • Vedle vývoje architektury ITS se plánuje vytvořit referenční architektury pro následující ITS domény a vyhodnotit tak aplikaci rámcové architektury:
  • Dopravní informace a kooperativní systémy
  • Komplexní řízení provozu (opatření 2.3)
  • Multimodální informace o cestování