Projektový plán telematiky silničního provozu

Název projektu německyProjektplan Straßenverkehrstelematik 

Popis projektu
Projektový plán silniční telematiky zahrnuje více než 140 telematických opatření. Projektový plán silniční telematiky zahrnuje investice do následujících telematických zařízení: 
 • Systémy řízení dopravy (SBA)
 • Varovná zařízení před kongescemi (StWA)
 • Síťové systémy řízení dopravy (NBA)
 • Systémy regulace dopravy při napojování (ZRA)
 • Systémy řízení dopravy V uzlech (KBA)
 • Přidělení jízdního pruhu (FSZ)
 • Dočasné uvolnění krajního pruhu (TSF)
 • Centra řízení dopravy (VRZ)
 • Sběr dopravních dat (VDE)

Cílem je realizace dle Projektového plánu silniční telematiky více než 140 telematických opatření.  Od zavedení projektového plánu silniční telematiky v listopadu 2010 bylo do 31. prosince 2015 na systémy řízení dopravy  vynaloženo přibližně 240 milionů EUR . Opatření projektového plánu silniční telematiky 2015 (viz samostatný dokument na https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/Strasse/projektplan-anti-stau-programm-verkehrstelematik.html) jsou průběžně prováděna. Rovněž se provádí opatření, která byla v průběhu projektu plánována jako nezbytná.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Podpoří prioritní akci EU
 • b)
 • c)
Odpovědnost  Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) 
Financování Pro implementaci opatření mají federální státní silniční úřady každoroční federální rozpočet ve výši 50 milionů EUR.
Harmonogram Na základě pozitivních zkušenostem se systémy řízení dopravy v zařízeních, která jsou zvláště náchylná k nehodovým stavům a kongescím na spolkových dálnicích, se společně se spolkovými zeměmi aktualizuje „Projektový plán silniční telematiky 2015" a připravuje se nový plán projektů v oblasti silniční dopravní telematiky. To bude stále více zaměřeno na strategickou úroveň a bude zahrnovat také nové inteligentní dopravní systémy (ITS) s perspektivou dalšího vývoje, jako jsou: kooperativní systémy nebo systémů pro řízení parkování nákladních vozidel