ITS Library
Contact

Do you want to contac us? Write us

Harmonizace individuálních a kolektivních dopravních informací a jejich dopadů

Název projektu německyHarmonisierung von individueller und kollektiver Verkehrsinformation und -beeinflussung 

Popis projektu
Cílem tohoto opatření je zajistit průchodnost a jednotnost doporučení pro individuální a kolektivní cesty, které jsou účinné pro uživatele silničního provozu.
Etablování společného postupu mezi systémy řízení dopravy provozovatelů a poskytovatelů osobních navigačních služeb a přístup k informacím účastníků silničního provozu je předpokladem pro konzistentní a optimálně účinné doporučení trasy. Celkově to přispívá k optimalizaci dopadu kolektivních a individuálních doporučení k trasám, a tím k celkové efektivitě a vlivu silniční dopravy na životní prostředí. V současných smlouvách o datovém leasingu na tržišti dat o mobilitě (MDM) již existují počáteční přístupy k zakotvení strategií objízdných tras v jednotlivých službách. Dohoda o strategiích tras by však měla být dlouhodobě oddělena od dohod o výměně dat.

Cílem tohoto projektu je položit základ pro odpovídající dohodu o spolupráci mezi provozovateli veřejných komunikací a soukromými poskytovateli služeb. Cílem je vypracování modelu spolupráce, který by měl být jako příklad testován za účasti partnerů z praxe (provozovatel silničního provozu, zemský podnik, soukromý poskytovatel služeb). Výsledky budou sloužit k revizi "rámcové směrnice o službě dopravního varování“ (RVWD).

Individuální a kolektivní informační média jsou plně koordinována a vedou k optimálnímu systému v příslušné oblasti použití. Vhodné strategie řízení provozu mohou být proto implementovány  cíleněji a efektivněji.

Strategický a technický koncept spolupráce mezi jednotlivými a kolektivními dopravními informacemi  byl vyvinut ve spolupráci se zúčastněnými stranami různých skupin aktérů. Výsledkem je klasifikace datové a strategické spolupráce v závislosti na intenzitě spolupráce. Koncepty byly validovány v pilotní fázi. Za tímto účelem byla vyvinuta metodika validace, která umožňuje hodnotit dosažení cílů s ohledem na dílčí aspekty distribuce technických informací (např. přesnost a úplnost přijatých informací v cílovém systému), realizace pomocí individuálních doporučení navigační služby (porovnání jednotlivých tras s doporučeními řízení), akceptace v chování řidiče, snížení poruch v síti. Při validaci byly použity tzv. offline-vzorky, které umožňují zohlednit nastavení řidičem v navigačním zařízení k úpravě tras a určení odchylek mezi doporučeními a chováním řidiče. Pro výměnu dat mezi zúčastněnými aktéry a zúčastněnými systémy byla rozšířena platforma DATEX II, aby byla možná výměna informací s MDM.  Poznatky z tohoto opatření byly začleněny do platformy ERTICO TM 2.0. Téma bude v budoucnu dále rozvíjeno na evropské úrovni.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci EU
  • a)
  • b)
  • c)
Odpovědnost  Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt)