ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Zřízení KARESZ, systému sběru silničních dat

Název projektu anglickyEstablishment of KARESZ, the road data collection system 

Popis projektu
Přesná znalost aktiv silničního provozu, provozovaných zařízení ITS na síti a jiných zařízení, jejich správné zobrazení na mapě a zajištění přiměřeného uživatelského prostředí pro použití těchto digitálních mapových dat (webové mapy, digitální mapové aplikace, konverze správy případů na mapový provoz) jsou rozhodující pro plnění úkolů řízení silničního provozu a pro přípravu rozvojových úkolů.

S ohledem na tyto úkoly byl v roce 2013 zahájen vývoj systému sběru dat o silniční dopravě KARESZ, který připravuje 3D průzkum celého území Budapešti s nejmodernějšími řešeními. Kromě přípravy mapových dat systém poskytuje také 3D otisk, bodový cloud města, který může usnadnit provádění přesných analýz pro hospodárnější plánování a zajištění kvality oprav silnic a dalšího vývoje. Údržba a obnova silnic proto může být rychlejší a levnější.
Souběžně se sběrem mapových dat došlo k vývoji v oblasti zaznamenávání dat a jeho integrace do systému řízení případů. Do konce roku 2014 rámec, který poskytuje zaměstnancům společnosti podporu s využitím vytvořeného online rozhraní digitálních map spolu s dříve používaným systémem správy případů.

V roce 2012 byla v rámci přípravy projektu KARESZ připravena podrobná studie s mezinárodním výhledem, aby byla zajištěna spolehlivost plánování projektu. Na základě této studie byla připravena studie dopadů na první fázi projektu KARESZ, systém sběru dat a související rozpočet. Díky podpoře osob s pravomocí rozhodování byl KARESZ v roce 2017 připraven zcela v souladu s plány společnosti a pod její koordinací, což vedlo k vytvoření jednoho z nejmodernějších a nejefektivnějších systémů pro produkci dat na světě, s pomocí kterého společnost Budapest Közút Zrt. zahájila průzkum hlavního města v roce 2014. Zaznamenaná data jsou průběžně zpracovávána v souladu s harmonogramem založeným na prioritě hlavních prvků silniční sítě.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  Budapest Közút Zrt.
Financování 360 000 HUF (cca 1 161 000 EUR)
Harmonogram 2013 - 2018
Kontakt Budapest Közút Zrt.
Gyula Fekete, vedoucí oddělení