ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

CROCODILE 3 Hungary A3.1 Vývoj Národního přístupového bodu

Název projektu anglickyCROCODILE 3 Hungary A3.1 Development of National Access Point 

Popis projektu
Přístup k aktuálním a přesným statickým silničním datům, dynamickým datům o stavu silniční sítě a dopravním informacím je zásadní pro poskytování dopravních informačních služeb v reálném čase pro celou EU. Příslušné údaje shromažďují a ukládají silniční úřady, provozovatelé silnic a poskytovatelé dopravních informací v reálném čase. Aby se usnadnila výměna těchto údajů pro poskytování těchto služeb a jejich použití pro jiné účely, musí silniční úřady, provozovatelé silnic a poskytovatelé dopravních informací v reálném čase tyto údaje zpřístupnit jiným silničním úřadům, silničním provozovatelům, poskytovatelům dopravních informací v reálném čase a tvůrcům digitálních map prostřednictvím Národního nebo společného přístupového bodu, spolu s příslušnými metadaty a informacemi o kvalitě dat. Cílem je zlepšit Národní přístupový bod připravený jako součást předchozího projektu CROCODILE 2.0 HU.
 

Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci Eu
  • b)
  • c)
  • e)
Odpovědnost  Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Financování 130 000 EUR
Harmonogram 201 - 2020
Kontakt Magyar Közút Nonprofit Zrt.:
Tamás Attila Tomaschek, vedoucí managementu dopravy tomaschek.tamas@kozut.hu