ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

CROCODILE A5/1 Implementace státní TMC služby poskytující dopravní informace v reálném čase, včetně multimodálního poradenství ve spolupráci s Unií meziměstských autobusových služeb a Centrem pro Budapešťskou dopravu

Název projektu anglickyCROCODILE A5/1 Implementing a state operated TMC service providing real-time traffic information including multimodal advice in cooperation with the Union of Inter Urban Bus Services and Centre for Budapest Transport

Popis projektu
Návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy. Vývoj dopravních řídicích a informačních systémů. Implementace státem provozované služby TMC poskytující dopravní informace v reálném čase týkající se událostí na silnicích, jako uzávěry silnic, nehody, dopravní kongesce a nepříznivé povětrnostní podmínky.  Cílem projektu je implementovat službu TMC, která poskytuje dopravní informace v reálném čase.

Služba TMC je založena na datovém portálu silničního provozu nasazeného v rámci EasyWay II. a je posílena poskytováním jízdních řádů a multimodálního poradenství ve spolupráci s rakouskými, chorvatskými, maďarskými, rumunskými a slovinskými společnostmi veřejné dopravy.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci EU
  • a)
  • b)
  • c)
Odpovědnost  Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Financování 6 648 583 280 HUF (cca 21 447 000 EUR)
Harmonogram 2014 - 2015
Kontakt Magyar Közút Nonprofit Zrt.:
Ibolya BALI, vedoucí oddělení, bali.ibolya@kozut.hu