ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Zkušební oblast pro automobily (APG) Zala Zone

Název projektu anglickyAutomotive Proving Ground (APG) Zala Zone

Popis projektu
Maďarsko věnuje zvláštní pozornost inovativnímu průmyslovému rozvoji, zejména změnám v automobilových technologiích i vývoji vozidel a infrastruktury podporovaných kooperativními systémy integrujícími autonomní dopravní řešení. Koncept byl představen maďarskou vládou s výhradním financováním.
Pro podporu domácího rozvoje propojených a autonomních (vozidlových) řídicích systémů (dále jako CAD) a inteligentních dopravních systémů je nutné zvážit různé možnosti spolupráce a projektů, a koordinované a interoperabilní provádění vývoje.

Za účelem dosažení výše uvedených progresivních cílů Maďarsko vytvořilo komplexní koncepci rozvoje, která je zaměřena na automobilovou zkušebnu, která je vhodná pro zkoušení a vývoj autonomních vozidel a poskytuje různé relevantní, inteligentní městské, národní a mezinárodní kooperativní a automatizované infrastruktury pro zkoušení. Cílem projektů není vytvořit jednoduchou testovací stopu, ale komplexní testovací, výzkumné, vývojové a servisní prostředí integrací souvisejících moderních info-komunikačních a datových technologií.

Hlavní prvky koncepce jsou následující:
  • oblast Zala - Automotive Proving Ground Zala (dynamika vozidla a funkce CAD, inteligentní zkušební prostředí ve městě, poskytovatel služeb se zařízeními pro výzkum a vývoj)
  • inteligentní města a připojení (Zalaegerszeg)
  • inteligentní připojení k silnici (např. M76, M70 atd.)
  • školení, vzdělávání
  • vytvoření základní datové struktury HD mapování, cloudového systému a sběru dat vozového parku
  • zřízení střediska mobility pro integrované ukládání dat přístupných pro účely výzkumu a vývoje
  • vytvoření jednotného právního rámce
  • mezinárodní spolupráce
 


Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Odpovědnost  Automotive Proving Ground Zala
Zúčastněné strany Automotive Proving Ground Zala, Ústav dopravních věd KTI
Financování 140 000 000 EUR
Harmonogram 2018 - 2020
Kontakt KTI
István Fütyü, ITS, futyu.istvan@kti.hu