ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Zlepšení a modernizace systému řízení dopravy a informačního systému pro cestující v pozemní a podzemní hromadné dopravě

Název projektu anglickyFUTÁR – Improvement and modernisation of the traffic management and passenger information system in the surface and underground public transport

Popis projektu
FUTÁR (Systém řízení dopravy a poskytování cestovních informací) byl vytvořen na základě výběrového řízení EU. Jedná se o integrovaný IT systém pro veřejnou dopravu, který umožňuje satelitní sledování vozidel a jejich lokalizaci, integrované řízení provozu a správu poruch, i cestovní informace založené na datech v reálném čase v oblasti služeb BKK týkající se autobusů, tramvají, trolejbusů a, s následnou aktualizací, lodí na Dunaji, včetně celkem 2 295 vozidel, 257 300 zastávek a uzlů veřejné dopravy. Systém je k dispozici na mobilních zařízeních a online platformě.

Vytvoření systému FUTÁR zcela nahradilo předchozí zastaralé cestovní informace a systémy řízení dopravy, které nespravovaly data v reálném čase, a současně umožnilo vysoce spolehlivou moderní službu veřejné dopravy zaměřenou na cestující a přesnější dodržování jízdního řádu a poskytuje cestujícím údaje v reálném čase.
Během několika posledních let bylo do systému přidáno přibližně 100 vozidel (včetně lodí na Dunaji), 50 displejů na zastávkách a stejné množství zařízení pro místní rozhlas. Hlavní rozšíření funkčnosti mobilní aplikace, která zobrazuje data poskytnutá systémem, jsou následující:
  • dostupnost pro zrakově postižené
  • integrace veřejné půjčovny jízdních kol MOL BUBI
  • integrace prodejních míst pro jízdenky
  • plánování cestování v reálném čase s používáním veřejných kol
  • nutnost nákupu jízdenek předem

Na některých displejích instalovaných na zastávkách se poskytuje integrovaná informační služba zobrazováním dat přijatých od partnerských provozovatelů příměstské dopravy. Počet uzlů integrovaných do prioritizace dopravního signálu dosáhl 78.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  Centrum BKK pro dopravu v Budapešti
Financování 6 648 583 280 HUF (cca 21 447 000 EUR)
Harmonogram 2009 - 2014
Kontakt Centrum BKK pro dopravu v Budapešti:
Attila Kalmár, technický vedoucí, attila.kalmar@bkk.hu