ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Maďarsko

Název projektu Akronym / Klíčové slovo
Zřízení KARESZ, systému sběru silničních dat KARESZ
Příprava a implementace systému elektronického prodeje jízdenek E-JEGY
Zlepšení a modernizace systému řízení dopravy a informačního systému pro cestující v pozemní a podzemní hromadné dopravě FUTÁR
 Mobilní platby Mobilní platby
Studie PMS: Přípravné práce na vývoji systému pro management parkování Management parkování
Vývoj monitorovacího systému pro cestovní informace v reálném čase a dynamického systému řízení parkování Cestovní informace v reálném čase
Modernizace řízení vjezdu nákladní dopravy Vjezd nákladní dopravy
Národní podpůrná síť pro hmotnost na nápravy a související kontroly Podpůrná síť pro vážení
KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 Investice související s bezpečností dopravy na dálniční a rychlostní sít Bezpečnost na dálnicích
FRAME NEXT FRAME NEXT
Zkušební oblast pro automobily (APG) Zala Zone APG ZALA ZONE
 Přezkum hotových plánů řízení dopravy (TMP), příprava nových plánů se sousedními země CROCODILE A2/1
Implementace státní TMC služby poskytující dopravní informace v reálném čase CROCODILE A5/1
Uzavření dohody se sousedními zeměmi a jinými provozovateli silnic. Vypracování plánu řízení provozu (TMP) pro kritické úseky a regiony CROCODILE 2.0 HU A2.1.1
Vývoj dynamického systému řízení parkování CROCODILE 2.0 HU A4.6
Vývoj mobilní aplikace „Útinfó“ CROCODILE 3.0 HU A5.1
Vývoj Národního přístupového bodu CROCODILE 3.0 HU A3.1