ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

KÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 Investice související s bezpečností dopravy na dálniční a rychlostní síti Maďarska

Název projektu anglickyKÖZOP-1.5-0-09-11-2011-0010 Transport safety related investments on the motorway and expressway network of Hungary

Popis projektu
Aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami. Vývoj v obecné dopravní bezpečnosti.

V rámci projektu byla věnována zvláštní pozornost rozvoji systému řízení a monitorování provozu rychlostní a dálniční sítě s ohledem na studii „Definování základní elektronické infrastruktury dálničních inženýrství“.V souladu se studií jsou v síti sníženy nedostatky v pokrytí a byly nasazeny nové VMS na křižovatky a do rozhodovacích bodů, kde je možné provádět případné přesměrování provozu. Další VMS byly nasazeny na M0 pro zajištění řídicích činností. V rámci projektu byla zakoupena zařízení pro řízení provozu pro přeshraniční správu provozu na uzlu M7-M70 a na chorvatském hraničním úseku.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast III.
Podpoří prioritní akci EU
  • b)
  • c)
Odpovědnost  Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Financování
  • Výsledek 1: 188 884 880 HUF
  • Výsledek 2: 387 823 431 HUF
  • Výsledek 3: 367 672 668 HUF
  • Výsledek 4: 227 269 348 HUF
Harmonogram 2010 - 2012
Kontakt Magyar Közút Nonprofit Zrt.:
Tamás Attila Tomaschek, vedoucí managementu dopravy tomaschek.tamas@kozut.hu