Zřízení KARESZ, systému sběru silničních dat

Název projektu anglickyEstablishment of KARESZ, the road data collection system 

Popis projektu
Přesná znalost aktiv silničního provozu, provozovaných zařízení ITS na síti a jiných zařízení, jejich správné zobrazení na mapě a zajištění přiměřeného uživatelského prostředí pro použití těchto digitálních mapových dat (webové mapy, digitální mapové aplikace, konverze správy případů na mapový provoz) jsou rozhodující pro plnění úkolů řízení silničního provozu a pro přípravu rozvojových úkolů.

S ohledem na tyto úkoly byl v roce 2013 zahájen vývoj systému sběru dat o silniční dopravě KARESZ, který připravuje 3D průzkum celého území Budapešti s nejmodernějšími řešeními. Kromě přípravy mapových dat systém poskytuje také 3D otisk, bodový cloud města, který může usnadnit provádění přesných analýz pro hospodárnější plánování a zajištění kvality oprav silnic a dalšího vývoje. Údržba a obnova silnic proto může být rychlejší a levnější.
Souběžně se sběrem mapových dat došlo k vývoji v oblasti zaznamenávání dat a jeho integrace do systému řízení případů. Do konce roku 2014 rámec, který poskytuje zaměstnancům společnosti podporu s využitím vytvořeného online rozhraní digitálních map spolu s dříve používaným systémem správy případů.

V roce 2012 byla v rámci přípravy projektu KARESZ připravena podrobná studie s mezinárodním výhledem, aby byla zajištěna spolehlivost plánování projektu. Na základě této studie byla připravena studie dopadů na první fázi projektu KARESZ, systém sběru dat a související rozpočet. Díky podpoře osob s pravomocí rozhodování byl KARESZ v roce 2017 připraven zcela v souladu s plány společnosti a pod její koordinací, což vedlo k vytvoření jednoho z nejmodernějších a nejefektivnějších systémů pro produkci dat na světě, s pomocí kterého společnost Budapest Közút Zrt. zahájila průzkum hlavního města v roce 2014. Zaznamenaná data jsou průběžně zpracovávána v souladu s harmonogramem založeným na prioritě hlavních prvků silniční sítě.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU a)
Odpovědnost  Budapest Közút Zrt.
Financování 360 000 HUF (cca 1 161 000 EUR)
Harmonogram 2013 - 2018
Kontakt Budapest Közút Zrt.
Gyula Fekete, vedoucí oddělení