ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

FRAME-NEXT

Název projektu anglickyFRAME-NEXT

Popis projektu
Aplikace rámcové architektury ITS v přípravné fázi systémů ITS usnadňuje pečlivé plánování a obezřetnou architekturu systému, organizaci očekávání vůči dodavateli a kontrolu implementace, což výrazně ovlivňuje budoucí úspěch projektu a dosažení stanovených cílů. Účelem její aplikace je také odhalit a minimalizovat vývoj nedostatečně zdokumentovaných a / nebo jednotlivých uzavřených systémů. Projekt také přispívá ke změně evropské dopravní směrnice v souladu s evropskými předpisy a normami.

Cílem je usnadnit zdokonalení systémů a s požadavkem na otevřená, standardní řešení a také přípravu jejich interoperability. Aby byla zajištěna interoperabilita a účinnost systémů, rámec stanoví základní povinné požadavky na systémy se zvláštním zřetelem na používání aplikací kooperativních systémů (komunikace mezi vozidlem a infrastrukturou). Za tímto účelem projekt rovněž přispívá k aktualizaci technického obsahu silničních specifikací souvisejících s ITS. Provozovatel silniční dopravy se může podílet na vývoji evropského rámce ITS, který může pomoci transponovat nejnovější technické postupy do vnitrostátních technických předpisů. To může zefektivnit řízení dopravy a podpořit rozvoj informačních služeb, které odpovídají skutečným potřebám účastníků silničního provozu a dopravě autonomními vozidly.

Technický obsah projektu:
  • aktualizace stávající verze FRAME (evropský rámec ITS)
  • dopravní a cestovní informační systémy v reálném čase
  • dopravní informační systémy týkající se bezpečnosti silničního provozu
  • systémy řízení provozu
  • spolehlivé informační a / nebo rezervační systémy pro parkování nákladních vozidel
  • eCall
  • kooperativní ITS (C-ITS)
  • rozšíření podpory dalších služeb ITS, které jsou relevantní na evropské, národní, meziměstské a místní / městské úrovninavázání spojení, možné konvergence s podobnými projekty v jiných částech světa (USA, Austrálie atd.)

Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Odpovědnost  Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Financování 27 778 500 HUF (cca 90 000 EUR)
Harmonogram 2017 - 2020
Kontakt Magyar Közút Nonprofit Zrt.:
Tamás Attila Tomaschek, vedoucí managementu dopravy tomaschek.tamas@kozut.hu