ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

CROCODILE 2.0 HU A4.6. Vývoj dynamického systému řízení parkování

Název projektu anglickyCROCODILE 2.0 HU A4.6. Development of dynamic parking management system

Popis projektu
Bilance provozu na koridorech TEN-T je přímo ovlivněna postupným zvyšováním počtu dojíždějících z aglomerační oblasti, která obklopuje hlavní město Budapešť. Snížení používání osobních vozidel obyvateli aglomerace a podpora kombinované dopravy vyžaduje zavedení inovativních metod nepřímé regulace provozu na území hlavního města.

Nejlogičtější metodou nepřímého řízení provozu, která dosahuje optimálních výsledků, je zřízení dynamického systému řízení parkování a informačního systému, který zahrnuje celé hlavní město. V jeho rámci bude připravena Koncepce centrálního parkování v celé Budapešti, která kromě zahrnutí plánů týkajících se konceptu územního parkování v hlavním městě a dynamického predikčního systému, která pokrývá celé město, také klade velký důraz na definování ideálních platforem a metod pro poskytování informací koncovým uživatelům.

V rámci projektu je cílem připravit studii Koncepce centrálního parkování v celé Budapešti.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci EU
  • a)
  • b)
Odpovědnost  Budapest Közút Nonprofit Zrt.
Financování 30 900 000 HUF (100 000 EUR)
Harmonogram 2017 - 2018
Kontakt Budapest Közút Zrt.: Gergely Rónai, vedoucí koordinace projektu gergely.ronai@budapestkozut.hu