Zkušební oblast pro automobily (APG) Zala Zone

Název projektu anglickyAutomotive Proving Ground (APG) Zala Zone

Popis projektu
Maďarsko věnuje zvláštní pozornost inovativnímu průmyslovému rozvoji, zejména změnám v automobilových technologiích i vývoji vozidel a infrastruktury podporovaných kooperativními systémy integrujícími autonomní dopravní řešení. Koncept byl představen maďarskou vládou s výhradním financováním.
Pro podporu domácího rozvoje propojených a autonomních (vozidlových) řídicích systémů (dále jako CAD) a inteligentních dopravních systémů je nutné zvážit různé možnosti spolupráce a projektů, a koordinované a interoperabilní provádění vývoje.

Za účelem dosažení výše uvedených progresivních cílů Maďarsko vytvořilo komplexní koncepci rozvoje, která je zaměřena na automobilovou zkušebnu, která je vhodná pro zkoušení a vývoj autonomních vozidel a poskytuje různé relevantní, inteligentní městské, národní a mezinárodní kooperativní a automatizované infrastruktury pro zkoušení. Cílem projektů není vytvořit jednoduchou testovací stopu, ale komplexní testovací, výzkumné, vývojové a servisní prostředí integrací souvisejících moderních info-komunikačních a datových technologií.

Hlavní prvky koncepce jsou následující:
  • oblast Zala - Automotive Proving Ground Zala (dynamika vozidla a funkce CAD, inteligentní zkušební prostředí ve městě, poskytovatel služeb se zařízeními pro výzkum a vývoj)
  • inteligentní města a připojení (Zalaegerszeg)
  • inteligentní připojení k silnici (např. M76, M70 atd.)
  • školení, vzdělávání
  • vytvoření základní datové struktury HD mapování, cloudového systému a sběru dat vozového parku
  • zřízení střediska mobility pro integrované ukládání dat přístupných pro účely výzkumu a vývoje
  • vytvoření jednotného právního rámce
  • mezinárodní spolupráce
 


Zařazení projektu:
Prioritní oblast IV.
Odpovědnost  Automotive Proving Ground Zala
Zúčastněné strany Automotive Proving Ground Zala, Ústav dopravních věd KTI
Financování 140 000 000 EUR
Harmonogram 2018 - 2020
Kontakt KTI
István Fütyü, ITS, futyu.istvan@kti.hu