CROCODILE 2.0 HU A4.6. Vývoj dynamického systému řízení parkování

Název projektu anglickyCROCODILE 2.0 HU A4.6. Development of dynamic parking management system

Popis projektu
Bilance provozu na koridorech TEN-T je přímo ovlivněna postupným zvyšováním počtu dojíždějících z aglomerační oblasti, která obklopuje hlavní město Budapešť. Snížení používání osobních vozidel obyvateli aglomerace a podpora kombinované dopravy vyžaduje zavedení inovativních metod nepřímé regulace provozu na území hlavního města.

Nejlogičtější metodou nepřímého řízení provozu, která dosahuje optimálních výsledků, je zřízení dynamického systému řízení parkování a informačního systému, který zahrnuje celé hlavní město. V jeho rámci bude připravena Koncepce centrálního parkování v celé Budapešti, která kromě zahrnutí plánů týkajících se konceptu územního parkování v hlavním městě a dynamického predikčního systému, která pokrývá celé město, také klade velký důraz na definování ideálních platforem a metod pro poskytování informací koncovým uživatelům.

V rámci projektu je cílem připravit studii Koncepce centrálního parkování v celé Budapešti.

Zařazení projektu:
Prioritní oblast II.
Podpoří prioritní akci EU
  • a)
  • b)
Odpovědnost  Budapest Közút Nonprofit Zrt.
Financování 30 900 000 HUF (100 000 EUR)
Harmonogram 2017 - 2018
Kontakt Budapest Közút Zrt.: Gergely Rónai, vedoucí koordinace projektu gergely.ronai@budapestkozut.hu