ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

Výzkumné projekty


V oblasti parkování osobních i nákladních vozidel byla zpracována na evropské úrovni celá řada projektů.

Projekty byly financovány především z programů HORIZON 2020, Interreg Europe - tabulka 1. Tyto projekty jsou všeobecnějšího charakteru.

V tabulce 2 jsou uvedeny projekty financované z programu CEF zaměřené na výstavby nebo rekonstrukcíe konkrétních parkovišť  v různých evropských zemích.
                            Tabulka 1: Projekty financované z programu HORIZON 2020 a Interreg 
Název projektu Akronym / Klíčové slovo
BIRDWATCH, První integrované a modulární řešení mobility a zabezpečení pro inteligentní management parkování  BIRDWATCH
Elektrické, elektronické a ekologické systémy městské dopravy e-GUTS
Převratné softwarové řešení  pro navádění uživatelů na volná parkovací místa a usnadnění interakce s parkovací infrastrukturou Evopark
Vylepšený systém managementu parkování na ulicích FastPrk2
Studie proveditelnosti pro Fleximodo - chytré senzory IoT se softwarem pro správu parkování Fleximodo
Zvyšování inovační kapacity regionů v oblasti dopravy Innotrans
Parkování pro plány udržitelné městské mobility Park4SUMP
Zlepšená a digitalizovaná správa parkování jako nástroj podpory ekologické a multimodální dopravy v oblasti Jižního Baltu PARKING GETS SMART
Chytré zóny nakládky v EU a na globálním trhu pro regulaci, řízení a monitorování městské logistiky - poslední míle doručování v hustě osídlených městských oblastech, založené na zařízeních s Bluetooth a mobilních aplikacích pro profesionální řidiče PARUNLOAD
Kvantitativní přístup k chytrému parkování QPARK
Smart Cities s opakovaným užíváním open data SCORE
Chytrý integrovaný systém pro spolehlivé informace, vyhledávání a navádění při parkování SirPARK
Systém bezpečného parkování jízdních kol (2) SMART BIKING 2
Chytrá řešení podporující nízkoemisní zóny a další politiky nízkouhlíkové mobility ve městech EU SOLEZ
Automatizované parkování a řízení vozidel ve městech Up-Drive
Chytrý systém zabezpečení pro sdílení parkovacích míst v soukromých garážích USharePark
Asistent pro dokování nákladních vozidel s podporou vidění VISTA
Přístup řidičů k běžným parkovištím a parkovištím pro elektromobily prostřednictvím rozšířeného systému správy WeSmartPark WeSmartParkTabulka 2: Projekty financované z CEF
Název projektu Akronym / Klíčové slovo
Rozvoj bezpečného parkování nákladních vozidel v Debrecíně  21-HU-TG-TRUCKPARK
Efektivní a spolehlivá infrastruktura v Koperu - Parkování pro nákladní vozidla  21-SI-TG-ERIK-PARKING
TWV Bezpečné parkování na základně v Calais 21-FR-TG-TWV Calais SSPA
Španělská síť bezpečných parkovišť pro nákladní automobily 21-ES-TG-SPANISHSSTPANETWORK
Zřízení bezpečného parkoviště pro nákladní automobily v blízkosti Gyoru 21-HU-TG-GEN-SSTPA NW-HU
Zřízení bezpečného parkoviště pro nákladní automobily v blízkosti centra Budapešti 21-HU-TG-GEN-HU-TB2021
Exit 57 - Bezpečné a chráněné parkování na koridoru TEN-T Scan-Med 21-DK-TG-21-DK-TG-Exit 57
Zřízení čerpací stanice pohonných hmot, hlídaného parkoviště pro vozidla nákladní dopravy, servisu pro nákladní automobily, veřejného stravovacího a ubytovacího zařízení, silničního spojení společností Malex thor srl, v obci Orțișoara, okres Timiș
 

(21-RO-TC-SSTPA Malex Thor)
Parkovací plochy zajišťující bezpečnost a zabezpečení pro (4) koridory sítě CORE v Itálii PASS4CORE-ITA
Parkovací plochy zavádějící bezpečnost a zabezpečení pro (4) koridory sítě CORE v Itálii PASS4CORE-ITA 2 21-IT-TG-PASS4CORE-ITA 2
Modernizace a rozšíření bezpečného parkoviště ve španělsko-francouzském pohraničí na středomořském koridoru hlavní sítě TEN-T 21-ES-TG-CCARRESSTPA
Zřízení moderního bezpečného parkoviště v Litvě 2019 – LT-TMC-0197-W
Europarking Bezpečné parkování 2019-RO-TMC-0223-W
Zřízení dvou bezpečných parkovišť ve španělsko-francouzském pohraničí 2019-ES-TM-0121-W
Bezpečné parkování kamionů na hlavních koridorech v Nizozemí SecureNL – 2018-NL-TM-0091-W
Zagreb Žitnjak - Bezpečné parkování 2019-HR-TMC-0152-W
Vytvoření sítě propojených bezpečných parkovišť v Maďarsku a Rumunsku 2019-EU-TMC-0323-W