ITS Knihovna
Kontakt

Chcete nás kontaktovat? Napište nám na

EU EIP (Evropská ITS platforma)

Název projektu  anglickyEU EIP (European ITS Platform)

Popis projektu
Švédsko se účastní EU EIP, prostřednictvím Švédské dopravní správy a provádí dílčí  činnost „Stanovení kvality evropských služeb ITS“. Předmětem této dílčí činnosti je vypracování požadavků na kvalitu a postupů hodnocení kvality pro všechny prioritní služby směrnice o ITS, které se týkají silničních úřadů a provozovatelů.


Zařazení projektu:
Prioritní oblast I.
Podpoří prioritní akci EU b)
Odpovědnost  Švédská dopravní správa
Zúčastněné strany Silniční úřady a provozovatelé dopravy
Financování Náklady: 100 000 SEK ročně
Harmonogram 2016 - 2020